Nou projecte “Enredant el gènere”

Els pròximmirrors mesos d’Octubre, Novembre, i Desembre durem a terme un nou projecte d’intervenció psico-socio educativa per la prevenció de les violències de gènere en contextos de risc d’exclusió. Treballarem amb diversos grups d’adolescents de la UEC de Santa Coloma de Gramenet, una UEC que pertany a la Fundació Trinijove. Durant aquests tres mesos treballarem temes com a Identitats de gènere, diversitat sexual i amor romàntic mitjançant d’una manera pràctica i vivencial, d’aquesta manera aprofundirem en la implicació que té la dimensió de gènere en la construcció d’identitats, desitjos, necessitats i relacions socials i afectives dels i les adolescents.

Autor: Cúrcuma, creació i acció amb perspectiva de gènere

Cúrcuma som una associació que promovem la transformació individual i col·lectiva a partir de processos d’empoderament que afavoreixin la consciència crítica i la llibertat integral, des d’una perspectiva de gènere, feminista i comunitària. Volem una societat on les persones acceptin i s’enriqueixin amb la diferència, on allò desconegut que ens espera per fer-nos crèixer i ampliar sigui possible i valorat. Així, treballem per la diversitat en quant a identitats, desitjos i formes de fer i pensar, i on el conflicte sigui entès com a possibilitat per desenvolupar-se i descobrir altres camins. Potenciem activament la creativitat, la horitzontalitat i la participació, tant en els processos d’aprenentatge que generem i acompanyem, com en els múltiples contextos socials en els que totes ens trobem, afavorint així la igualtat pel que fa a drets i oportunitats.