25N, Dia Internacional de la No Violència Contra les Dones

Avui dia 25N, és Dia Internacional de la No Violència Contra les Dones. Dia contra l’estigma social i la violència institucional contra les dones, dia on tornar a dir que en el nom de la igualtat se segueix perpetuant i alimentant estructures patriarcals i capitalistes, que mantenen les violències de gènere i la subordinació de les dones i de les diferents identitats perifèriques.

 Existeixen múltiples interessos polítics que subjeuen a la construcció de les categories, fet que ens mostra els interessos de certes institucions que amb les seves pràctiques i discursos reprodueixen un ordre profundament desigual des d’una posició de poder.

 Així, les posicions de poder reprodueixen i afavoreixen una realitat social en la qual determinats cossos, identitats, pràctiques, desitjos, necessitats o relacions socials estan més legitimades i valorades socialment que unes altres. Els qui ocupen les posicions més privilegiades de poder en la nostra cultura són homes, heterosexuals, adults, blancs i occidentals que tinguin rols socials adequats a la masculinitat valorada.

Així, aquesta posició de privilegi comporta una limitació, explotació o anul·lació de tot allò situat per sota segons aquesta jerarquia social. Aquestes relacions de poder estan tan naturalitzades i invisibilitzades socialment que no es qüestionen de forma crítica, i formen part del que es denomina patriarcat. 

Avui és un dia de denúncia contra la violència contra les dones i de visibilitzar el gènere com a violència, i de fer-ho des del lloc que ens correspon, ni des del victimisme, ni des de la por.

Davant la violència masclista, autodefensa feminista!

 

Autor: Cúrcuma, creació i acció amb perspectiva de gènere

Cúrcuma som una associació que promovem la transformació individual i col·lectiva a partir de processos d’empoderament que afavoreixin la consciència crítica i la llibertat integral, des d’una perspectiva de gènere, feminista i comunitària. Volem una societat on les persones acceptin i s’enriqueixin amb la diferència, on allò desconegut que ens espera per fer-nos crèixer i ampliar sigui possible i valorat. Així, treballem per la diversitat en quant a identitats, desitjos i formes de fer i pensar, i on el conflicte sigui entès com a possibilitat per desenvolupar-se i descobrir altres camins. Potenciem activament la creativitat, la horitzontalitat i la participació, tant en els processos d’aprenentatge que generem i acompanyem, com en els múltiples contextos socials en els que totes ens trobem, afavorint així la igualtat pel que fa a drets i oportunitats.