Segueixen les trobades dels homes de la Ciutat Invisible

Durant el taller “Explorant les masculinitats” realitzat a la tardor passada van sorgir inquietuds i preguntes ben variades.

Vam crear un clima càlid, còmode i divers.
Just l’últim dia de taller, ja al tancament, va ser molt gratificant per a nosaltres quan tots els homes presents van dir que
volien continuar fent trobades d’homes amb el mateix grup. Va ser un feedback fantàstic!

Han passat ja molts mesos, amb les vacances de Nadal pel mig… i les realitats de cadascú que fan difícils els temps compartits. Tot i això, alguns dels antics participants del talleres continuen trobant i segueixen explorant en les seves masculinitats.

Endavant!

Autor: Cúrcuma, creació i acció amb perspectiva de gènere

Cúrcuma som una associació que promovem la transformació individual i col·lectiva a partir de processos d’empoderament que afavoreixin la consciència crítica i la llibertat integral, des d’una perspectiva de gènere, feminista i comunitària. Volem una societat on les persones acceptin i s’enriqueixin amb la diferència, on allò desconegut que ens espera per fer-nos crèixer i ampliar sigui possible i valorat. Així, treballem per la diversitat en quant a identitats, desitjos i formes de fer i pensar, i on el conflicte sigui entès com a possibilitat per desenvolupar-se i descobrir altres camins. Potenciem activament la creativitat, la horitzontalitat i la participació, tant en els processos d’aprenentatge que generem i acompanyem, com en els múltiples contextos socials en els que totes ens trobem, afavorint així la igualtat pel que fa a drets i oportunitats.