Coeducació

Volem i creiem en una educació integral en la qual cada persona ha d’escollir de forma lliure qui i com vol ser en cada moment. Creiem que impulsar una educació basada en el respecte i la diversitat com a font d’enriquiment personal i col·lectiu és fonamental per, poc a poc, anar construint un món una mica més just i igualitari entre les persones que el formen. És per això que creiem que les escoles i instituts són un espai d’aprenentatge vital on els valors en la igualtat, la horitzontalitat en les relacions i l’autonomia en les persones ha ser l’eix transversal de treball.
Volem persones amb capacitat pròpia per decidir què i com volen ser i un entorn que les acompanyi en aquesta exploració. És justament per això que considerem una prioritat destinar moltes energies i empeny a tots els projectes que conformen aquesta àrea.
Al llarg de la nostra experiència treballant en diferents àmbits socials i d’atenció amb nens i nenes i adolescents, ens n’adonem que hem de treballar en profunditat totes les idees i creences que tenim al voltant de la construcció de gènere. Partim del convenciment que aquest no és un problema individual de persones concretes sinó que és una qüestió estructural i és des d’aquesta estructura que se segueixen sostenint fonaments com el patriarcat. Aquests fonaments convertits en idees i per conseqüència en pràctiques quotidianes, són els que actuen sovint en les nostres escoles i instituts i és per aquesta raó que valorem que és on cal aturar-nos i posar-hi el focus.
És des d’aquest pretext que estem treballant per crear i reforçar un seguit de projectes que volen treballar en aquesta línia.

 

Anuncis