Teatre de les Oprimides

El Teatre de l’Oprimit i les Oprimides (TO) és una metodologia per treballar amb persones i amb grups, per desenvolupar processos de presa de consciència i estimular la capacitat crítica al voltant de les pròpies opressions, que realment son opressions socials. Tot això a través de tècniques artístiques, lúdiques i introspectives.
El TO ofereix a les persones la possibilitat d’analitzar el seu passat, en el context del present, per crear el seu futur, en comptes d’esperar per ell. El TO és un assaig per transformar la realitat.

Sobre les tècniques a treballar:

– Arsenal de jocs: les cinc categories de jocs i exercicis

Tots els nostres sentits, la nostra percepció de la realitat, la nostra capacitat per sentir i raonar, tendeixen a ser mecànics gràcies a la diària repetició. Tendim a fer-nos menys creatius/ves acceptant la realitat tal com és, en lloc de transformar-la.

Es tracta d’un sistema de jocs i exercicis que ens ajuden a “sentir el que es toca”, “escoltar el que se sent”, “veure el que es mira”, “estimular tots els sentits” i “entendre tot el que diem i escoltem”.

– Teatre Imatge

És una sèrie de tècniques que utilitzen el vocabulari de l’expressió del cos per permetre a les persones comunicar-se a través d’Imatges i Espais, i no solament a través de les paraules.

Sabem el que vol dir la paraula que pronunciem, perquè l’omplim dels nostres desitjos, idees i sentiments, però no sabem com aquesta paraula serà sentida per cada receptor / a.

– Arco Iris del Deseo

És una tècnica introspectiva que es centra en les opressions que tenim internalitzades degut als missatges que anem rebent al llarg de la nostra vida i es queden incorporats en la nostra ment. Per tant, es treballa a partir d’imatges de les emocions i dels “polis” que tenim al cap per així poder treballar amb elles.

– Teatre Fòrum

El Teatre Fòrum presenta una escena o obra que deu necessàriament mostrar una situació de conficte que el o la Protagonista no sap com enfrontar i falla en la seva resolució. Les i els participants del públic són convidades a debatre sobre el que ha passat i a reemplaçar al/la Protagonista, i a provar (des de l’escenari i no des de l’audiència) totes les possibles solucions, idees i estratègies per millorar la situació plantejada i trobar possibles fnals més satisfactoris.

Anuncis