Per a professionals i formadors/es en l’àmbit del lleure

dsc_9124

1. ULLERES LILES PER EDUCADORES EN L’ÀMBIT DEL LLEURE
DURADA: 3 hores mínim

L’objectiu d’aquest taller és sortir amb les ulleres liles posades, és a dir, conèixer les idees bàsiques de la perspectiva de gènere que ens serviran, per exemple, per co-educar o usar un llenguatge no sexista. Treballarem entorn dels conceptes bàsics relacionats amb el gènere: sistema sexe-gènere, identitat de gènere, violències de gènere, estereotips de gènere, patriarcat, sexisme, feminisme, llenguatge sexista, coeducació, etc. Ens emportarem eines per introduir la perspectiva de gènere al nostre entorn laboral, familiar i comunitari. Hi haurà una part teòrica i una part on partirem dels coneixements i de les experiències de cadascuna per arribar a construir un coneixement comú.
Aquest taller consta d’un primer bloc introductori i d’altres blocs de 3 hores, on s’aprofundeix en aspectes concrets segons les demandes del grup.

2. CAIXA D’EINES PER A LA DINAMITZACIÓ DE GRUPS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
DURADA: 3 hores mínim

Qui parla a les reunions? Són efectives? Com ens comuniquem? Tenim conflictes i dificultats que es van repetint i no aconseguim solucionar? Ens hem donat l’espai per identificar-les i treballar-les? Partirem d’experiències i de inquietuds entorn a la dinamització de grups i compartirem recursos teòrics i pràctics tot identificarem conceptes claus per a la dinamització de grups relacionats amb els rols, el poder i els diferents nivells des d’on parlem. Reflexionarem sobre els diferents objectius que pot tenir una facilitació de grup i quines són les eines o les metodologies poden ser més útils en cada cas. Presentarem metodologies i estratègies per a la dinamització de grups tenint en compte la perspectiva de gènere i la seva intersecció amb altres eixos d’opressió partint de la Facilitació Orientada a Processos.

3. ESCOLTA ACTIVA I ASSERTIVITAT
DURADA: 3 hores

Aquest taller explora la comunicació no violenta presentant continguts teòrics sobre l’assertivitat i l’escolta activa, així com, eines pràctiques de comunicació assertiva. Practicarem la comunicació no violenta, la capacitat de dir no i de posar límits.

Anuncis