Cúrcuma

Cúrcuma som una associació que promovem la transformació individual i col·lectiva a partir de processos d’empoderament que afavoreixin la consciència crítica i la llibertat integral, des d’una perspectiva de gènere, feminista i comunitària.

Volem una societat on les persones acceptin i s’enriqueixin amb la diferència, on allò desconegut que ens espera per fer-nos crèixer i ampliar sigui possible i valorat. Així, treballem per la diversitat en quant a identitats, desitjos i formes de fer i pensar, i on el conflicte sigui entès com a possibilitat per desenvolupar-se i descobrir altres camins.

Potenciem activament la creativitat, la horitzontalitat i la participació, tant en els processos d’aprenentatge que generem i acompanyem, com en els múltiples contextos socials en els que totes ens trobem, afavorint així la igualtat pel que fa a drets i oportunitats.

I perquè Cúrcuma?

Cúrcuma és una planta tropical que es cultiva a la Índia. Te caràcter rizomatós, és de color taronja i s’utilitza com una espècia picant i aromatitzant.

El que més ens agrada de la Cúrcuma és la seva característica de RIZOMA que, apart de ser una tija subterrània que creix horitzontalment, té la qualitat de connectar un punt amb un altre punt qualsevol, és una multiplicitat que constantment pot canviar la seva naturalessa i metamorfosear-se.

Nosaltres ens concebem així, volem ser un rizoma taronja i picant per crear un mapa amb les nostres intervencions, on comencem a obrir camins nous amb línies de fuga on puguem percebre i sentir la societat com quelcom transformable constantment.

Sense jerarquies ni relacions de poder.

Volem crear nous desitjos, nous enunciats, produir inconscient, destruir models per constituir-ne d’altres…

Volem metamorfosar-nos sense parar.

Anuncis